Avui: 08:30-21:00 h 93 656 01 56 93 656 01 56

Formulació magistral

Elaboració i preparació de medicaments especifics seguint la prescripció facultativa.